Efecte farmacologice ale tenofovirului

- Dec 14, 2017-

Efecte farmacologice ale tenofovirului

Acest produs este un inhibitor al nucleotidelor de revers transcriptază care inhibă transcriptaza inversă într-o manieră similară cu inhibitorii nucleozidici de reverstranscriptază și are astfel o potențială activitate anti-HIV-1. Tenofovir disoproxilul, ingredientul activ al acestui produs, inhibă polimerazele virale prin legarea directă la substraturile dezoxiribozice naturale și terminând lanțul ADN prin inserarea ADN-ului. In vitro, acest produs este eficient împotriva unei varietăți de viruși, inclusiv a celor rezistenți la inhibitori nucleozidici ai revers transcriptazei. In vitro, produsul are o IC50 de 1,6 micromolar pentru HIV-1 de tip sălbatic, 4,9 micromolari pentru HIV-2 și 1,1 micromolar pentru HBV.


Huangshi Fuertai Chemical Co, Ltd.
Huangshi Fuertai farmaceutice Tech Co, Ltd.
Hubei Fuerjia farmaceutice chimice Co, Ltd.
Tel: + 86-714-6392341
Fax: + 86-714-6392351
E-mail: sales@fuertaichem.com
E-mail: fuertaichem@163.com